Do každého počasia

Farma postavená na základe konceptu LLENTAB

Poľnohospodárske stavby LLENTAB - piktogram

Príprava na obdobie zberu úrody

Poľnohospodári obvykle premýšľajú dlhodobo. Investície do strojov, zariadení, pôdy a hospodárskych budov sú prvým krokom pre budúce úspešné zbery úrody. Čo ovplyvňuje rozhodovanie pri podnikaní, ktoré zásadne závisí na nepredvídateľných okolnostiach ako sú počasie, globálny obchod s potravinami a obilím, prípadne zmeny spotrebiteľských zvyklostí?

Poľnohospodárske stroje, zariadenia, úroda, dobytok, krmivá, hnojivá… všetko vyžaduje dostatočný priestor a ochranu pre optimálnu a dlhodobú životnosť. Využite schopnosť našich budov poskytovať najlepšie a najhospodárnejšie podmienky pre racionálnu a bezpečnú manipuláciu so všetkým, čo je v nich uložené.

Poľnohospodárske budovy sú pre spoločnosť LLENTAB jednou z hlavných oblastí pôsobenia od samého začiatku. Veľmi skoro sa preukázalo, že náš koncept má v poľnohospodárstve široké využitie – od jednoduchého prístrešku až po komplexné izolované haly pre dobytok s početnými integrovanými technológiami na kŕmenie, rozmnožovanie, riadenie klímy a hygieny v prospech zvierat aj ich chovateľov.

Budovy je možné prispôsobiť tak, aby splynuli s vidieckou krajinou. Farmárom je zároveň veľmi blízka myšlienka udržateľnosti, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou nášho systému. Haly LLENTAB je možné 100 % recyklovať, ale taktiež je možné ich jednoducho rozšíriť alebo rozobrať a znovu zostaviť. Tým sú haly LLENTAB jedinečné.

5

dobrých dôvodov pre
voľbu poľnohospodárskej
haly LLENTAB

EFEKTÍVNE POKRYTIE
VEĽKÉHO PRIESTORU

Vďaka možnosti rozpätia viac ako 100 m je možné halu LLENTAB postaviť bez stredových stĺpov, ktoré by bránili funkčnosti, či pohybu vozidiel alebo veľkých bremien.

PRISPÔSOBIVOSŤ
POTREBÁM

Hala LLENTAB môže byť jednoduchým prístreškom proti dažďu, či snehu, ale aj každodenným prostredím pre život zvierat a prácu poľnohospodárov.

PREVERENÉ
ČASOM

Prvé poľnohospodárske haly LLENTAB zo 70. a 80. rokov 20. storočia stále stoja a slúžia svojim majiteľom. Osvedčili sme sa ako dlhodobý partner, ktorý za svojimi zákazníkmi stojí v každej dobe a v priebehu desaťročí dokáže poskytovať spoľahlivé služby.

PODPORA
A RÝCHLOSŤ

Vieme, že poľnohospodárstvo je samo o sebe náročná práca a riadenie projektu by nemalo byť pre farmárov ďalšou záťažou. A preto vás bezpečne a efektívne prevedieme celým procesom výstavby.

BUDÚCA GENERÁCIA,
AJ TÁ ĎALŠIA

V poľnohospodárstve sa pôda a podnikanie často odovzdávajú z generácie na generáciu. Nemožno predpovedať rýchlo sa meniace potreby o rok a už vôbec nie o 10 či 20 rokov. Systém oceľových hál LLENTAB vám umožní v budúcnosti pružne reagovať podľa aktuálnych potrieb.

Moderný systém poľnohospodárskych oceľových hál LLENTAB stojí na pevných historických základoch.

Úspešné príbehy majú často jednoduchý začiatok. Náročná prímorská klíma západného pobrežia Švédska si vyžadovala odolné poľnohospodárske haly nielen pre poľnohospodársku techniku.  V roku 1972 sa tejto výzvy chopil miestny podnikateľ Leif Lindblad a postupom času vytvoril odolné a efektívne riešenie – systém oceľových hál. A tak sa zrodil LLENTAB, ktorý sa postupne stal synonymom pre oceľové haly. Poľnohospodári boli prvými klientmi LLENTAB a stále sú významnými objednávateľmi oceľových hál LLENTAB.

Predstavenie LLENTAB - staviame ocelové haly

Efektívny, prispôsobiteľný a odolný systém poľnohospodárskych hál s ohľadom na životné prostredie.

V Škandinávii je princíp udržateľnosti jednou z veľmi dôležitých spoločenských hodnôt. Nieto divu, že aj my si plne uvedomujeme dôležitosť trvalo udržateľného rozvoja, a to v celom procese vývoja, výroby a dodávky našich oceľových hál.

Udržateľnosť pre nás neznamená len to, že výrobná hala je z ocele, ktorú je možné recyklovať na 100 %. Všetky naše optimalizované konštrukcie LLENTAB sú navrhnuté efektívne, vďaka čomu na ich výrobu spotrebujeme až o 20 % menej ocele oproti konkurencii. Ekológia a ekonómia sú u nás v súlade.

Prečítajte si viac o našom úsilí minimalizovať dopad celého procesu výstavby poľnohospodárskych hál na životné prostredie.

Na Slovensku a v Čechách máme viac ako:

1700000+
m2 zastavanej plochy v SR a ČR
50+
rokov skúseností na európskom trhu
30+
vlastných projektantov v SR a ČR
300+
poľnohospodárskych hál v Európe

Vyhľadajte si vo vašom okolí referencie poľnohospodárskych stavieb LLENTAB podobné vášmu zámeru.

V prípade záujmu vám radi sprostredkujeme návštevu vybranej haly.

Výroba komponentov hál LLENTAB

Výroba komponentov budov LLENTAB

Výstavba poľnohospodárskej haly

Video - výstavba skladu hnojív Hostouň

Systém poľnohospodárskych oceľových hál LLENTAB

Oceľové konštrukcie LLENTAB pre poľnohospodárske haly sú montované z prvkov vyrábaných zo za studena ohýbaných profilov. Profily sú vyrábané kontinuálnym rolovaním, alebo ohýbaním na ohraňovacích lisoch. Prvky sú vyrábané zo žiarovo zinkovaných oceľových zvitkov z vysokopevnostnej ocele. Jednotlivé kusy sú spájané skrutkami triedy 8.8 (obvykle s priemerom M12 alebo M16).

Všetky profily vyrábame z vysokopevnostnej ocele. Profily s hrúbkou materiálu 1,5 až 7 mm sa vyrábajú zo zvitkov pozinkovanej ocele. Za studena tvarované pozinkované profily zaručujú dlhodobú kvalitu a nízku spotrebu ocele. Profily s hrúbkou do 2 mm sú chránené vrstvou zinku Z275 (275 g/m2). Od 2,5 mm je štandardné zinkovanie Z450 (450 g/m2).

Základné tvary profilov LLENTAB sú Z-profily (na väznice a stenové nosníky), C-profily (na stĺpy, priehrady a časti rámov), H-profily (na hornú a spodnú pásnicu priehradovej konštrukcie). Vo všetkých profiloch sú už pri výrobe vyrazené montážne otvory.

Schéma poľnohopodárskej haly LLENTAB s opláštením pre zvýšenie požárnej odolnosti

Konštrukcie sú riešené ako rámy s priehradovými väzníkmi určujúcimi tvar strechy.

Stĺpy pre poľnohospodárske haly sú navrhované ako členené prvky s rámovými spojkami, alebo ako priehradové stĺpy.

Priehradové väzníky pre jednotlivé typy poľnohospodárskych hál sú zostavené z C-profilov a H-profilov. Staticky sú rámy uvažované ako dvojkĺbové, prípadne ako votknuté rámy. Rám môže byť tvorený kĺbovo uloženými strešnými väzníkmi na votknutých stĺpoch.

Všetky konštrukcie pre poľnohospodárske haly sú navrhované podľa konkrétnych požiadaviek klienta (rozmery, opláštenie, zaťaženie, výplň otvorov, …).

LLENTAB využíva modulárny systém pôdorysných rozmerov s krokom 300 mm. Tento krok má vplyv na nadväznosť sekundárnych konštrukcií, príslušenstvo a na štandardné detaily.

Sme schopní úplne vyhovieť individuálnym požiadavkám klienta.

Optimálne rozmiestnenie rámov a návrh konštrukcie poľnohospodárskej haly už pri prvom návrhu zohľadňujú zaťaženie s nadväznosťou na typ opláštenia a špecifické požiadavky na konštrukciu haly.

V technickom oddelení spoločnosti LLENTAB vám radi zadarmo pripravíme základné výkresy konštrukcie pre ďalšie spracovanie projektovej dokumentácie.

Na našom hlavnom webe www.llentab.sk nájdete ďalšie technické informácie o systéme hál LLENTAB, vrátane možnosti ich stiahnutia v PDF.

Každý projekt poľnohospodárskej haly starostlivo posudzujeme a optimalizujeme konštrukčné riešenie, aby vyhovovalo vašim potrebám.

Objavte možnosti hybridných konštrukčných systémov LLENTAB pre vašu poľnohospodársku halu.

Dlhoročná odolnosť poľnohospodárskych stavieb – vyrábame zo zvitkov žiarovo pozinkovanej ocele – kontinuálne žiarové zinkovanie.

Pre profesionálov z oblasti výstavby hál je dôležité vedieť, že profily a konštrukcie zinkované formou kontinuálneho žiarového zinkovania majú výrazne lepšie vlastnosti ako galvanizovane zinkované.

Žiarovým zinkovaním je pozinkovaný celý povrch rovnomerne. Aj v oblasti žiarového zinkovania však nájdete rozdiely. Pri bežnom žiarovom zinkovaní ponorom dochádza k čiastočnému nataveniu ocele zinkom, čím vzniká krehká intermetalická fáza. Preto LLENTAB pri výrobe profilov a opláštenia používa oceľové zvitky s ochrannou vrstvou zinku nanášanou veľmi kvalitnou technológiou kontinuálneho zinkovania. Pri tejto technológii kontinuálneho zinkovania krehká intermetalická fáza ocele a zinku nevzniká. Vďaka tomu pozinkovanie nepraská, čím je zaručená dlhodobá vysoká odolnosť profilov a konštrukcií proti korózii.

Možnosti vrát

Možnosti vrat zemědělských hal LLENTAB

Konštrukcia poľnohospodárskych hál LLENTAB umožňuje osadiť do stenového plášťa široké spektrum typov vrát.

Záleží len na potrebách investora, či bude prístup do haly zabezpečený vrátami ovládanými manuálne alebo elektricky a aký typ vrát z hľadiska prevádzkovej logistiky bude optimálny – posuvné vráta, sekčné vráta, rolovacie vráta, skladacie vráta, kombinované vráta s nakladacími mostíkmi. Samozrejmosťou je dostatočná požiarna odolnosť, či optimálna rýchlosť a frekvencia otvárania dverí.

Ekopodnikanie

Staviame poľnohopsodárske haly - Jazdecká hala Ranč North Orava Cutting Horses v Novoti

LLENTAB Slovakia sa podieľa na úspešnom príbehu ekopodnikania.

Ranč North Orava Cutting Horses v Novoti na Orave sa špecializuje na chov, výcvik, predaj a súťažné predvádzanie cuttingových koní. Majiteľ ranča, Milan Klimčík, sa pred viac ako pätnástimi rokmi nadchol pre náročnú westernovú disciplínu. Areál je vybavený krytou jazdeckou halou LLENTAB  s rozmermi 26×40 metrov, sedlovňou, spoločenskou miestnosťou, stajňou s kapacitou 22 boxov a vonkajšími prístreškami. Prečítajte si, ako majiteľovi ranča slúži jazdecká hala.

Úspešná spolupráca

Premium Svensk Lax AB - oceľová hala pre výrobný a spracovateľský závod lososov vo švédskom Säffle

Premium Svensk Lax AB a LLENTAB Group podpísali dohodu o projektovaní oceľovej haly pre výrobný a spracovateľský závod lososov vo švédskom Säffle.

Projekt s využitím kompetencií nórskej a švédskej pobočky LLENTAB s rozlohou viac ako 58 000 mbude najväčšou suchozemskou farmou s chovom lososov vo Švédsku. Skupina LLENTAB už vybudovala niekoľko rybích fariem v Nórsku. V auguste 2020 získala spoločnosť Premium Svensk Lax AB  povolenie na výstavbu. Začiatok projektu je naplánovaný na november 2021.

Máme pre vás viac!

Nezáleží, či ste priamy zadávateľ, generálny dodávateľ alebo architekt – máme pre vás viac ako oceľové haly.

Praktické rady pre projektovanie a výber dodávateľa poľnohospodárskych stavieb

Sme skúsení špecialisti v oblasti poľnohospodárskych hál a budov